İcra Komitesi

 

İcra Komitesi, organizasyonun eylemlerini ve stratejik planını uygular, etkiler ve gözden geçirir. Ayrıca uluslararası medya ilişkilerini ve halkla ilişkileri yönetir.

 

Bu komite, daha sonra yönetim kurulu toplantısında raporlanacak olan tüm işlemlerinin kaydını tutar.

Finans Komitesi

 

Finans Komitesi, tüm finansal raporlama gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak da dahil olmak üzere, Prenatal Alliance'ın tüm bütçeleme ve finansal ihtiyaçlarının denetlenmesinde yönetim kuruluna yardımcı olur.

Eğitim ve Araştırma Komitesi

 

Eğitim ve Araştırma Komitesi, Kuruluşun üyeleri potansiyel (olası) ebeveynleri ve ebeveynleri rollerinde destekleyen eğitici makalelerini gözden geçirmekten ve tüm Prenatal Alliance yönergelerine dayalı olarak profesyoneller için pratik tavsiyeler sunmaktan sorumludur.

Doğum Öncesi Hafıza Komitesi

 

Bu komite, çocuklarda ve yetişkinlerde Doğum Öncesi Yaşam Anıları kavramı hakkında çeşitli bilgiler sağlar.

Uluslararası Kampanya Komitesi

 

Uluslararası Kampanya Komitesi, organizasyon kurallarına göre çevrimiçi ve çevrimdışı entegre iletişim kampanyaları düzenler.